Hỏi đáp

Một người nước ngoài có thể làm việc cho nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam cùng một lúc không?