Tất tần tật các thông tin về bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc hợ – EZ Holdings
Tất tần tật các thông tin về bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam

Tất tần tật các thông tin về bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người nước ngoài. Tuy nhiên, để có thể làm việc hợp pháp tại Việt Nam, người nước ngoài cần phải có giấy phép lao động. Trong trường hợp này, cần có sự bảo lãnh của một tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Ai có thể bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các tổ chức, cá nhân sau đây có thể bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài có chức năng hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế, thể thao, du lịch, dịch vụ khác tại Việt Nam.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có trụ sở, địa điểm hoạt động tại Việt Nam.
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam.
 • Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước.

Điều kiện để bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Để bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân bảo lãnh cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có tư cách pháp nhân hoặc cá nhân được pháp luật Việt Nam công nhận.
 • Có khả năng tài chính để bảo đảm chi phí sinh hoạt và làm việc cho người nước ngoài trong thời gian bảo lãnh.
 • Có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Hồ sơ bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hồ sơ bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động của tổ chức, cá nhân bảo lãnh.
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức bảo lãnh hoặc bản sao hộ chiếu và visa của cá nhân bảo lãnh.
 • Bản sao giấy phép lao động, giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề của người nước ngoài.
 • Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ giữa người nước ngoài và tổ chức, cá nhân bảo lãnh.

Thủ tục bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được thực hiện như sau:

 • Tổ chức, cá nhân bảo lãnh nộp hồ sơ bảo lãnh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở, địa điểm hoạt động của tổ chức, cá nhân bảo lãnh.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài được bảo lãnh

Người nước ngoài được bảo lãnh làm việc tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Quyền được làm việc theo giấy phép lao động đã được cấp.

 • Quyền được bảo vệ hợp pháp về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản.

 • Quyền được hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 • Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật Việt Nam, nội quy, quy định của tổ chức, cá nhân bảo lãnh.

 • Nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 • Nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bảo lãnh cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là một thủ tục quan trọng giúp người nước ngoài có thể làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Để bảo lãnh thành công, tổ chức, cá nhân bảo lãnh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.