Hợp Đồng Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài – EZ Holdings
 Hợp Đồng Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài

Hợp Đồng Đưa Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài

Liên hệ

Doanh nghiệp dịch vụ có thể đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bằng việc thoả thuận rõ các quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Vậy cần có những nội dung gì trong loại hợp đồng này?

1. Yêu cầu về hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

 • Đáp ứng đúng nguyên tắc trong ký kết hợp đồng: tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

 • Cần thoả thuận rõ quyền, nghĩa vụ mỗi bên sao cho phù hợp với nội dung của hợp đồng cung ứng lao động.

 • Ghi rõ thỏa thuận về tiền dịch vụ và chi phí khác của người lao động (nếu có).

2. Mẫu hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Căn cứ Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ được thực hiện theo Mẫu số 03 Phụ lục 01 được ban hành kèm Thông tư.

3. Nội dung hợp đồng

 • Thời hạn hợp đồng.

 • Ngành, nghề công việc phải làm.

 • Nước, vùng lãnh thổ người lao động đến làm việc, địa điểm làm việc.

 • Giáo dục định hướng trước khi đi làm việc.

 • Thoả thuận về thời gian thử việc (nếu có).

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

 • An toàn, vệ sinh lao động.

 • Tiền lương, tiền thưởng (nếu có), tiền phụ cấp, tiền làm thêm giờ, các khoản khấu trừ từ lương (nếu có).

 • Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt.

 • Chế độ khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi, chế độ khác (nếu có).

 • Quyền lợi, chế độ của người lao động trong trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chế độ khác.

 • Việc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

 • Cơ chế, thủ tục và pháp luật áp dụng để giải quyết tranh chấp.

 • Trách nhiệm trả chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại.

Chú ý: Trong hợp đồng cần có nội dung thoả thuận về chi phí người lao động phải trả trước khi đi như:

 • Tiền dịch vụ.

 • Chi phí đi lại từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại.

 • Đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

 • Chi phí khác như: Khám sức khỏe, hộ chiếu, visa,…

4. Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ 

 4.1. Quyền của doanh nghiệp dịch vụ

 • Thu tiền dịch vụ của người lao động theo thoả thuận trong hợp đồng.

 • Thỏa thuận với người lao động về tiền dịch vụ, tiền ký quỹ, bảo lãnh.

 • Thỏa thuận với người lao động về việc bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động theo yêu cầu của bên tiếp nhận lao động.

 • Có quyền đơn phương thanh lý hợp đồng nếu đã 03 lần thông báo bằng thư (trong thời gian 180 ngày kể từ ngày người lao động chấm dứt hợp đồng lao động) mà người lao động/ người được ủy quyền hợp pháp của người lao động không đến thanh lý hợp đồng hoặc kể từ ngày người lao động gia hạn hợp đồng lao động mà không thực hiện quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

 • Yêu cầu người lao động hoặc người bảo lãnh bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận.

 • Quyền khác theo pháp luật quy định.

4.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ

 • Tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động, đảm bảo thời lượng 74 tiết theo quy định.

 • Phối hợp với bên tiếp nhận lao động hoàn tất hồ sơ, giấy tờ để người lao động xuất, nhập cảnh hợp pháp và đến nơi làm việc.

 • Đảm bảo người lao động được ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động với các điều khoản phù hợp với hợp đồng.

 • Hỗ trợ người lao động trong việc gửi tiền lương và các khoản thu nhập hợp pháp của người lao động về Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

 • Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong thời gian người lao động làm việc ở nước ngoài.

 • Phối hợp với bên tiếp nhận lao động tổ chức, hướng dẫn cho người lao động xuất, nhập cảnh về nước theo hợp đồng đã ký.

 • Bồi thường cho người lao động, người bảo lãnh (nếu có) nếu gây ra thiệt hại.

 • Nghĩa vụ khác theo pháp luật quy định.

Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào cần hỗ trợ vui lòng liên hệ ngay với EZ qua SĐT 0869 907 519 | 0867 439 72. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách 24/7