Chế Độ Bảo Hiểm Cho Người Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam Có Gì Đặc B – EZ Holdings
 Chế Độ Bảo Hiểm Cho Người Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam Có Gì Đặc Biệt?

Chế Độ Bảo Hiểm Cho Người Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam Có Gì Đặc Biệt?

Liên hệ

Hiện nay, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng lao động nước ngoài tại Việt Nam đã khiến rất nhiều người lao động và người sử dụng lao động quan tâm về chế độ bảo hiểm cho người lao động nước ngoài. Vậy, chế độ bảo hiểm cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam có gì đặc biệt?
1. Về chế độ bảo hiểm bắt buộc
Đối với BHXH:
Kể từ ngày 01/01/2022, căn cứ Nghị định 143/2018/NĐ-CP, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia các chế độ bảo hiểm gồm: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất. 

Đối với BHYT: Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế 2014, đối tượng tham gia BHYT là NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; NLĐ là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là NLĐ). Như vậy, vì luật không phân biệt người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài nên NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng được xem là đối tượng phải tham gia BHYT. 

Từ các quy định trên, có thể tổng hợp tỷ lệ trích đóng bảo hiểm bắt buộc của người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam như sau:

Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022:
(Đơn vị: %)

Đối tượng BHXHBHYTTổng cộng
Quỹ hưu trí - tử tuấtQuỹ ôm đau - thai sảnQuỹ TNLD - BNN
Người sử dụng lao động1430320
Người lao động8Không phải đóngKhông phải đóng1,59,5
Tổng29,5

 

Từ ngày 01/07/2022:
(Đơn vị: %)
Đối tượng BHXHBHYTTổng cộng
Quỹ hưu trí - tử tuấtQuỹ ôm đau - thai sảnQuỹ TNLD - BNN
Người sử dụng lao động1430,5320,5
Người lao động8Không phải đóngKhông phải đóng1,59,5
Tổng30
Lưu ý: Đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện và có văn bản đề nghị được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là 0.3%. 
2. Về chế độ bảo hiểm tự nguyện
Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: “Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.” Như vậy, người nước ngoài vì không phải là công dân Việt Nam nên không thuộc đối tượng được tham gia BHXH tự nguyện. Người lao động nước ngoài muốn hưởng lương hưu tại Việt Nam thì phải thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc, tức đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  • Có Giấy phép lao động/ Chứng chỉ hành nghề/ Giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. 
  • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam. 
  • Không thuộc một trong các trường hợp sau:
    • Là người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp
    • Là người lao động nước ngoài đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

(Căn cứ Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP)

Trên đây là Những Điểm Đặc Biệt Trong Chế Độ Bảo Hiểm Cho Người Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam. Quý khách vui lòng liên hệ EZ qua SĐT: 0869 907 519 | 0867 439 72 để biết thêm thông tin chi tiết!