Có Được Ký Hợp Đồng Lao Động Không Xác Định Thời Hạn Với Người Nước Ng – EZ Holdings
 Có Được Ký Hợp Đồng Lao Động Không Xác Định Thời Hạn Với Người Nước Ngoài Không?

Có Được Ký Hợp Đồng Lao Động Không Xác Định Thời Hạn Với Người Nước Ngoài Không?

Liên hệ

Theo quy định pháp luật hiện hành, người sử dụng lao động không được ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người nước ngoài.

CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

Khoản 2 Điều 151 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

“2. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.”

Như vậy, người sử dụng lao động chỉ được phép ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với người lao động nước ngoài, thời hạn của hợp đồng lao động không được vượt quá thời hạn của giấy phép lao động, và hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

Luật hiện hành có quy định về trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với người lao động nước ngoài (Điều 20 Bộ luật Lao động 2019) do thời hạn giấy phép lao động tối đa được 02 năm. 

Như vậy, khi ký hợp đồng lao động với lao động người nước ngoài lần thứ 3, công ty sẽ tiếp tục thực hiện ký hợp đồng lao động xác định thời hạn. Thời hạn của hợp đồng lao động phải phù hợp với thời hạn giấy phép lao động đã được cấp của người lao động.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH EZ

Địa chỉ: Số 42 ngõ 26 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0869 907 519 | 0867 439 725

Email: support@eztour.vn

Website: www.ez-consulting.com.vn/