Lao Động Nước Ngoài Không Có Giấy Phép Lao Động Sẽ Bị Xử Lý Như Thế Nà – EZ Holdings
 Lao Động Nước Ngoài Không Có Giấy Phép Lao Động Sẽ Bị Xử Lý Như Thế Nào?

Lao Động Nước Ngoài Không Có Giấy Phép Lao Động Sẽ Bị Xử Lý Như Thế Nào?

Liên hệ

1. Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Một trong những điều kiện cơ bản để người lao động nước ngoài được làm việc tại Việt Nam là phải có giấy phép lao động (GPLĐ) do cơ quan có thẩm quyền cấp. 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người nước ngoài muốn làm việc tai Việt Nam không cần có GPLĐ, ví dụ:

  • Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ. 
  • Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn theo quy định của Chính phủ. 
  • Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 
  • Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ;... 

(Điều 154 Bộ Luật Lao động 2019).

2. Xử lý vi phạm về giấy phép lao động

2.1. Về phía người sử dụng lao động
“Người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài làm việc cho mình mà không có giấy phép lao động thì bị xử lý theo quy định của pháp luật” – Khoản 3 Điều 153 Bộ luật Lao động 2019 quy định. 

Theo đó, tại khoản 4 Điều 32 Nghị định 12/2022 quy định, mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có GPLĐ đã hết hạn hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực, như sau:

  • Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
  • Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 20 người; 
  • Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 21 người trở lên.

2.2. Về phía người lao động nước ngoài

Với các hành vi:

  • Làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật;
  • Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực. 

Người lao động nước ngoài sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng; đồng thời bị buộc xuất cảnh hoặc trục xuất theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

Như vậy, người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động cần nắm rõ các quy định trên và thực hiện nghiêm túc để tránh mắc phải sai phạm trong quá trình làm việc và hoạt động kinh doanh. Liên hệ ngay EZ qua SĐT: 0869 907 519 | 0867 439 72 để biết thêm thông tin chi tiết về GPLĐ nhé!