Lưu Ý Khi Gia Hạn Giấy Phép Lao Động – EZ Holdings
 Lưu Ý Khi Gia Hạn Giấy Phép Lao Động

Lưu Ý Khi Gia Hạn Giấy Phép Lao Động

Liên hệ

Giấy phép lao động là một trong các điều kiện để người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thời hạn tối đa của giấy phép lao động là 02 năm, người lao động muốn tiếp tục làm việc cần thiết phải gia hạn giấy phép lao động. Theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP, khi gia hạn giấy phép lao động thì cần chú ý đến những vấn đề sau:

1. Điều kiện được gia hạn giấy phép lao động

- Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

- Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

- Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động bao gồm: 

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe
 • Và các giấy tờ khác liên quan.

 Liên hệ EZ qua SĐT: 0869 907 519 / 0876 439 725 để được tư vấn trực tiếp và hỗ trợ hoàn thành hồ sơ đề nghị gia hạn.

3. Thời hạn của giấy phép được gia hạn 

Giấy phép lao động được gia hạn một lần, theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây:

 • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.
 • Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.
 • Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Du lịch EZ

Địa chỉ: Số 42 ngõ 26 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0869 907 519 | 0867 439 725

Email: support@eztour.vn

Website: eztour.vn