Mất Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Có Được Cấp Lại Không? – EZ Holdings
 Mất Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Có Được Cấp Lại Không?

Mất Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Có Được Cấp Lại Không?

Liên hệ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp. Nhiều trường hợp, sau khi đi vào hoạt động thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất hoặc rách gây khó khăn cho một số hoạt động của doanh nghiệp. 

Vậy khi mất hoặc hư hỏng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì có được cấp lại không?

1. Có được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không?

Theo khoản 2 Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác.

2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chú ý: Mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh  quy định tại Phụ lục II-18 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Du lịch EZ

Địa chỉ: Số 42 ngõ 26 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0869 907 519 | 0867 439 725

Website: eztour.vn

Email: support@eztour.vn