Mức lương ngừng việc có thay đổi khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày – EZ Holdings
 Mức lương ngừng việc có thay đổi khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/07?

Mức lương ngừng việc có thay đổi khi tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/07?

Liên hệ

Do nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch bệnh,... hoặc các nguyên nhân đến từ con người khiến cho công việc kinh doanh gặp khó khăn dẫn đến ngừng việc thì người lao động sẽ được chi trả tiền lương ngừng việc. Vậy trường hợp ngừng việc từ ngày 01/07/2022, người lao động được tính lương thế nào?

1. Mức lương để trả lương ngừng việc là bao nhiêu?

Lỗi của người sử dụng lao động: Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;
- Lỗi của người lao động: Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương;

Những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;
- Sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động; Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa; Di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Lý do kinh tế: Hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc.

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống: Tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;
+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc: Tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

2. Tiền lương ngừng việc khi tăng lương tối thiểu vùng được tính như thế nào?

Tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ của người lao động như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng 
(Đơn vị: đồng/ tháng)

Mức lương tối thiểu giờ 
(Đơn vị: đồng/ giờ)

I

4.680.000

22.500

II

4.160.000

20.000

III

3.640.000

17.500

IV

3.250.000

15.600

 

 

Như vậy, từ ngày 01/7/2022 khi thay đổi mức lương tối thiểu vùng thì tiền ngừng việc của người lao động vẫn sẽ do hai bên thỏa thuận nhưng sẽ không được thấp hơn mức tối thiểu đối với từng vùng.

(Căn cứ pháp lý: Điều 99 Bộ luật Lao động 2019, Khoản 5 Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP)

Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm hãy liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Du lịch EZ
Địa chỉ:
Số 42 ngõ 26 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0869 907 519 | 0867 439 725
Email:
support@eztour.vn

Website: eztour.vn