Người Nước Ngoài Có Được Sở Hữu Nhà Ở Tại Việt Nam Không? – EZ Holdings
 Người Nước Ngoài Có Được Sở Hữu Nhà Ở Tại Việt Nam Không?

Người Nước Ngoài Có Được Sở Hữu Nhà Ở Tại Việt Nam Không?

Liên hệ

Người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam tuy nhiên cần đặc biệt lưu ý các vấn đề sau: 

1. ĐIỀU KIỆN CÁ NHÂN NƯỚC NGƯỜI ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ TẠI VIỆT NAM

  • Phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam; và 

  • Không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

2. KHU VỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở

Cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. THỜI HẠN SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM

Đối với cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở: sở hữu nhà ở tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp hết thời hạn này và người nước ngoài muốn gia hạn thêm, cần lưu ý các điểm sau:

  • Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh nơi có nhà ở;

  • Thời gian gia hạn không quá 50 nămchỉ được gia hạn 01 lần.

4. SỐ LƯỢNG NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM MÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP SỞ HỮU

  • Đối với nhà chung cư: chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư; trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều tòa nhà chung cư để bán, cho thuê mua thì cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này.

  • Đối với nhà ở riêng lẻ: Trường hợp địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê mua thì cá nhân nước ngoài được sở hữu số lượng nhà ở riêng lẻ theo quy định sau đây:

  • Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn thì cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó;

  • Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2.500 căn thì cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 250 căn;

  • Trường hợp có từ hai dự án trở lên mà tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% số lượng nhà ở của mỗi dự án.

5. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG SỞ HỮU NHÀ Ở VIỆT NAM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH EZ

Địa chỉ: Số 42 ngõ 26 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0869 907 519 | 0867 439 725

Email: support@eztour.vn

Website: www.ez-consulting.com.vn/