Người Nước Ngoài Được Đề Nghị Làm Việc Khi Sang Việt Nam Du Lịch Có Đư – EZ Holdings
 Người Nước Ngoài Được Đề Nghị Làm Việc Khi Sang Việt Nam Du Lịch Có Được Phép Làm Việc Không?

Người Nước Ngoài Được Đề Nghị Làm Việc Khi Sang Việt Nam Du Lịch Có Được Phép Làm Việc Không?

Liên hệ

Khoản 2 Điều 44 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định về quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài như sau:

"2. Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam có các nghĩa vụ sau đây:

b) Hoạt động tại Việt Nam phải phù hợp với mục đích nhập cảnh;"

Theo đó, người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam phải hoạt động đúng mục đích nhập cảnh cụ thể là đi du lịch và thị thực không được chuyển đổi mục đích. Do đó, người nước ngoài đang có thị thực du lịch không được làm việc tại Việt Nam.

Về nguyên tắc, người nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động (trừ một số trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động). Do đó, khi người nước ngoài vào Việt Nam với thị thực mục đích du lịch (ký hiệu DL) nhưng sau đó lại nhận được đề nghị làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài phải được cấp giấy phép lao động mới được phép làm việc. Để có thể làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài đó phải ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, tiến hành xin lại thị thực lao động. Sau khi có thị thực lao động thì mới vào trở lại Việt Nam để làm việc.

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

  • Một là, không được phép làm việc mặc dù đã có giấy phép lao động

Xét về mặt pháp luật lao động, người nước ngoài sau khi có giấy phép lao động thì được phép làm việc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, xét về mặt pháp luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài có thị thực mục đích du lịch thì chỉ được phép cư trú tại Việt Nam cho mục đích du lịch mà không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào có mục đích khác với mục đích du lịch.

Do đó, để được phép cư trú với mục đích làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài cần có loại thị thực mục đích làm việc.

  • Hai là, không được cấp thẻ tạm trú nếu có thị thực mục đích du lịch

Điều 36.1, Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh, Cư trú của Người nước ngoài tại Việt Nam 2014 sửa đổi năm 2019 quy định “người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực có ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2, TT” được cấp thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực. 

Như vậy, đối với thị thực mục đích du lịch (ký hiệu DL) thì sẽ không được cấp thẻ tạm trú.

  • Ba là, có thể bị phạt tiền và/hoặc bị trục xuất khỏi Việt Nam nếu làm việc tại Việt Nam với thị thực mục đích du lịch

Người nước ngoài chỉ có thị thực mục đích du lịch nhưng lại làm việc tại Việt Nam có thể bị xử phạt từ 15.000.000 Đồng đến 25.000.000 Đồng và/hoặc có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam do có hành vi “nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam” (Điều 17 Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH EZ

Địa chỉ: Số 42 ngõ 26 Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0869 907 519 | 0867 439 725

Email: support@eztour.vn

Website: www.ez-consulting.com.vn/