Yêu Cầu Về Trình Độ Của Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam – EZ Holdings
 Yêu Cầu Về Trình Độ Của Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam

Yêu Cầu Về Trình Độ Của Người Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam

Liên hệ

1. Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Có trình độ chuyên môn, kỹ năng, tay nghề, kinh nghiệm làm việc chính là một trong những điều kiện cần để người nước ngoài được làm việc ở Việt Nam (Điểm b Khoản 1 điều 151 Bộ luật lao động 2019). 

Theo đó, các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu chỉ có thể được tuyển người nước ngoài làm việc cho các vị trí, công việc liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý, là chuyên gia và là những lao động kỹ thuật nơi mà nguồn lao động của Việt Nam chưa đáp ứng được các yêu cầu cho chức danh, công việc đó. 

Như vậy, bản thân người nước ngoài phải có trình độ chuyên môn hay kinh nghiệm làm việc đạt đến một mức độ nhất định thì mới có thể làm việc tại Việt Nam. Điều này sẽ được chứng minh qua bằng cấp mà họ có. 

2. Quy định về trình độ chuyên môn của người nước ngoài trong một số trường hợp cụ thể
Theo Điều 3 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, tùy từng trường hợp, người nước ngoài cần
đáp ứng các điều kiện nhất định:
Đối với vị trí chuyên gia cần:

  • Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; hoặc
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; hoặc
  • Trường hợp đặc biệt do thủ tướng chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Đối với vị trí nhà quản lý cần:

  • Là người quản lý doanh nghiệp tư nhân/người quản lý công ty/cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty (khoản 24 điều 4 Luật doanh nghiệp 2020). 
  • Là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức. 

Đối với vị trí giám đốc điều hành: là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

Đối với vị trí lao động kỹ thuật cần:

  • Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo; hoặc
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. 

Như vậy, tuy pháp luật không ghi rõ người nước ngoài phải có bằng cấp thì mới được làm việc tại Việt Nam, nhưng có thể thấy bằng cấp của người nước ngoài chính là cơ sở để chứng minh họ là người có trình độ chuyên môn kỹ thuật; đặc biệt, với vị trí chuyên gia và lao động kỹ thuật thì bắt buộc phải có bằng cấp. Người nước ngoài và các doanh nghiệp cần chú ý điều này để việc sử dụng người lao động nước ngoài được diễn ra thuận lợi và hợp pháp.

Trên đây là Yêu cầu về trình độ của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Quý khách vui lòng liên hệ EZ qua SĐT: 0869 907 519 | 0867 439 72 để biết thêm thông tin chi tiết!